Woensdag 18 september

Vorige woensdag kwam sport volop in de kijker. De leerlingen mochten in hun sportkledij naar school komen. Op de foto's kun je zien wie wat beoefent.

Maar ook Roel deed mee aan de scholencross in Tillegembos. Wat zijn we fier op zijn prestatie.
Hij veroverde de gouden medaille.

Veel succes aan de lopers die morgen in de Koude Keuken crossen.

                                                                   klik hier

Verbonden met elkaar - zo wordt het een tof schooljaar !Vreugdevol in het leven staan – zin in leven ontwikkelen – verlangt dat kinderen zich verbonden weten.
Een eerste deel is de verbondenheid met zichzelf. Wie een hechte verbondenheid met zichzelf beleeft, kan afdalen in zichzelf en stilstaan bij wat in hem of haar leeft. Kinderen worden uitgenodigd om contact te maken met zichzelf en een ‘cultuur van innerlijkheid te ontwikkelen’ zodat ze vanuit hun diepste kern mogen gaan leven. 
Een tweede onderdeel is de verbondenheid met anderen. Deze component stimuleert kinderen om te zoeken naar de waarde en de betekenis van gevoelens, houdingen en gedragingen tegenover elkaar. Die ontmoeting met de ander is niet alleen verrijkend omdat ze kansen creëert om de warmte van vriendschapsrelaties te mogen ontdekken. Kinderen worden uitgenodigd zorg te dragen en verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar. De ander kan ook een kritische toetssteen zijn waardoor men zichzelf bevraagt en de eigen manier van in het leven staan verfijnt of bijstelt. 
Daarom mochten alle kinderen een lint weven in het rooster op de speelplaats (zie foto) We vroegen ze om dit schooljaar vooral voor elkaar te zorgen, geen ruzie te maken en niet mee te doen aan pesten. Doordat alle linten met elkaar verbonden zijn, willen we de kinderen leren dat ze elkaar gelukkig moeten maken en niet vitten op kleine dingetjes.
Een derde facet is de verbondenheid met gemeenschappen. Jonge kinderen zullen zichzelf vooral beleven als deel van gemeenschappen als hun gezin, de klas, de school. Doorheen de basisschool nemen de contactpunten met de ‘grote wereld’ toe. Kinderen leren zich gaandeweg oriënteren in de veelheid van groepen en gemeenschappen. 

Activiteiten en vakantiekalender


                              Stadsklassen van 11 mei tot en met 15 mei 2020

BYE BYE ZWAAI ZWAAI nu is jullie lagere schooltijd echt voorbij !

We wensen jullie veel succes in het middelbaar 👍
en zo zagen jullie er zes jaar geleden uit !https://photos.app.goo.gl/iZaEgsGv9my4NNVL8

AFSCHEID ZESDE LEERJAAR

Deze twaalf talenten verlaten dit jaar onze school. Het was fijn om met jullie een stukje op weg te mogen gaan !

Klik op de foto om meer te zien.

Afscheid van Mireille

Vandaag was het de laatste dag dat Mireille over de middag de speelplaats in goede banen leidde. Merci Mireille voor je jarenlange inzet !